1. درصورت وقوع خسارت چه باید کرد؟

در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه مراتب را بصورت شفاهی، کتبی و یا تلفنی به اطلاع بیمه گر برساند و در محل مورد بیمه تا زمان بازدید کارشناسان بیمه گر هیچگونه تغییراتی ایجاد نشود  مگر اینکه برای جلوگیری از توسعه و گسترش حادثه لازم باشد.


2. در صورتیکه در زمان بروزحادثه قسمتی از اقساط حق بیمه نامه ها پرداخت نشده باشد ، آیا خسارت پرداخت می شود؟

اگر اقساط تا زمان وقوع خسارت به موقع پرداخت شده باشند و سر رسید تعدادی از اقساط نرسیده باشد اقساط باقی مانده از خسارت تعیین شده کسر گردیده و مابقی مبلغ به بیمه گذار پرداخت می گردد. اما اگر بیمه گذار اقساط حق بیمه را در سررسید های تعیین شده و به موقع پرداخت ننموده باشد خسارت تعیین شده به تناسب حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای که تا زمان وقوع خسارت می بایست پرداخت می گردید ،جبران می گردد(قاعده نسبی حق بیمه)


3. آیا امکان جابجایی محل مورد بیمه وجود دارد؟

در طی مدت اعتبار بیمه نامه جابجایی محل مورد بیمه (تغییر نشانی)در صورتیکه مراتب به اطلاع بیمه گر برسد و بیمه گر با صدور الحاقیه مراتب را تائید نماید ، بلا مانع می باشد.


4. آیا بیمه آتش سوزی منازل مسکونی نیازی به بازدید اولیه برای صدور بیمه نامه دارد ؟

در بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی در صورتی که پوشش خطر ات اضافی ترکیدگی لوله آب ،ضایعات برف و باران ، شکست شیشه و سرقت با شکست حرز مد نظر باشد انجام بازدید اولیه لازم می باشد.


5. آیا در صورت بروز آتش سوزی به مستاجر خانه هم خسارت پرداخت می شود یا فقط خسارت به مالک پرداخت می شود؟

درصورتی که خسارت جزئی باشد مبلغ خسارت درصورت انجام تعمیرات از جانب مستاجر و ارائه فاکتور به ایشان پرداخت می گردد.


6. اگر وسایل برقی بدلیل نوسان برق بسوزند ،آیا خسارت پرداخت می شود؟

 خسارت خود وسیله پرداخت نمی شود اما اگر سبب بروز آتش سوزی وایجاد خسارت برای اموال دیگری نیز گردند ، خسارت سایر اموال قابل جبران می باشد.


7. فسخ بیمه نامه آتش سوزی به چه صورتی است؟

اگر بیمه گذار در هر زمان درخواست فسخ بیمه نامه را بدهد ،حق بیمه مدت سپری شده از شروع بیمه نامه تا درخواست فسخ ،طبق تعرفه کوتاه مدت از کل حق بیمه کسر شده و ما بقی به بیمه گذار عودت داده می شود.


8. آیا حق بیمه ساختمانهای قدیمی بیشتر از ساختمانهای جدید است؟

صدور بيمه نامه و تعيين نرخ حق بيمه جهت ساختمان های قديمی منوط به بازديد از محل مورد بيمه می باشد .


9. مدت بیمه نامه آتش سوزی چقدر است ؟

مدت بیمه نامه آتش سوزی يکساله می باشد و در صورت درخواست بيمه گذار امکان صدور بيمه نامه به صورت بلند مدت و کوتاه مدت نيز وجود دارد .


10. آیا امکان انتقال بیمه نامه به منزل مسکونی جدید وجود دارد؟

بله در صورت تغییر نشانی می بایست مراتب جهت تائید بیمه گر و صدور الحاقیه به شرکت بیمه اعلام گردد.


11. آیا اجناس عتیقه و مسکوکات تحت پوشش سرقت قرار می گیرند؟

خیر ، هرگونه جواهرات ، مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، نسخ خطی ، دفاتر بازرگانی و اسناد جزء استثنائات بیمه نامه آتش سوزی بوده و قابل بیمه کردن نمی باشند.


12. آيا بيمه نامه آتش سوزی برای مجتمع های مسکونی اجباری است ؟

بله ، طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها مدير يا مديران مکلفند تمام بنا را به عنوان يک واحد در مقابل آتش سوزی بيمه نمايند و در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدير يا مديران مسئول جبران خسارت وارده می باشند .


1. اگر در اثر نشت آب به داخل انبار به اجناس خسارت وارد شود ، آیا بیمه آتش سوزی خسارت آن را پرداخت میکند و یا بیمه دیگری به آن تعلق می گیرد؟

در صورتيکه نشت آب بر اثر ترکيدن لوله های آب محل مورد بيمه بوده و بيمه نامه نيز دارای اين پوشش باشد ، خسارت قابل پرداخت می باشد .


2. آیا اجناس قابل اشتعال مشمول اضافه نرخ میشوند؟

در بيمه نامه آتش سوزی نرخ حق بيمه با توجه به نوع فعاليت شغلی و تراکم ريسک منطقه محل مورد بيمه تعيين می شود . لذا برای کالاها يا فعاليت ها با ريسک بالاتر نرخ بيشتری نيز اعمال می گردد .


3. آیا انبار های قدیمی که از نظر موارد ایمنی کامل نیستند، بیمه میشوند؟

اگر از محل مورد بيمه بازديد بعمل آيد و توصيه های ايمنی مورد نظر بيمه گر در محل مورد بيمه انجام شود ، بيمه نامه صادر می گردد . در غير اينصورت خير


4. اگر انبار یا مغازه عمدا به آتش کشیده شود، آیا خسارت پرداخت میشود؟

اگر خسارت ناشی از عمد بيمه گذار يا کارکنان وی باشد ، غير قابل پرداخت است اما در صورت عمد اشخاص ثالث بيمه گر خسارت بيمه گذار را پرداخت نموده و حق مراجعه بيمه گذار به مقصر حادثه با وکالتنامه به بيمه گر منتقل شده و بيمه گر می تواند تا حدودی که خسارت را به بيمه گذار پرداخت نموده است از مقصر حادثه مطالبه نمايد .


5. آیا این بیمه خسارت وارد شده به همسایگان را پوشش میدهد و یا باید بیمه نامه دیگری خریداری کرد؟

در اين مورد لازم است پس از تهيه بيمه نامه آتش سوزی ، بيمه نامه مسئوليت آتش سوزی در قبال همسايگان نيز خريداری گردد .


6. آیا قیمت مغازه یا انبار در تعیین حق بیمه موثر است؟

بله ، حق بيمه بر مبنای نرخ تعيين شده توسط بيمه گر و سرمايه مورد بيمه تعيين می گردد . لذا هر چه سرمايه بيشتر باشد حق بيمه بيشتری نيز از جانب بيمه گذار می بايست پرداخت گردد .


7. اگر در اثر تورم ارزش مالی مورد بیمه چند برابر شود، آیا خسارت به قیمت روز پرداخت میشود؟

خير ، حداکثر تعهد بيمه گر جهت جبران خسارت های احتمالی سرمايه بيمه نامه می باشد . در چنين مواقعی لازم است بيمه گذار مراتب افزايش سرمايه را کتباً به بيمه گر اعلام نمايد تا با صدور الحاقيه و پرداخت حق بيمه اضافی تعهدات بيمه نامه کامل گردد در غير اينصورت علاوه بر اينکه تعهدات بيمه گر از سرمايه بيمه شده تجاوز نمی کند ، قاعده نسبی سرمايه نيز اعمال گرديده و از مبلغ خسارت کسر می گردد .


8. اگر آتش سوزی یا سرقت در اثر سهل انگاری بيمه گذار اتفاق بیافتد، آیا خسارت پرداخت میشود؟

طبق ماده 27 شرايط عمومی بيمه نامه های آتش سوزی ، هرگاه حادثه در اثر تقصير ذوی الحقوق اعم از بيمه گذار يا قائم مقام وی روی داده باشد ، بيمه گر می تواند پرداخت خسارت را رد نمايد يا اينکه آن را به نسبت درجه تقصير وی کاهش دهد .  


9. پوشش های اضافی بیمه آتش سوزی چیست؟

زلزله و آتشفشان ، سيل و طغيان آب ، ترکيدگی لوله آب ، ضايعات ناشی از ذوب برف و آب باران ، طوفان و تندباد ، سقوط هواپيما ، نشت و ريزش و رانش زمين ، برخورد جسم خارجی ، انفجار ظروف تحت فشار صنعتی ، دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی ، شکست شيشه ، سرقت با شکست حرز ، هزينه پاکسازی و برداشت ضايعات ناشی از خسارت ، شورش و آشوب و بلوا


تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text