اطلاعات شخصی

سوابق شغلی

سازمان/شركت سمت / شغل مدت سابقه تاريخ شروع تاريخ پايان آخرين حقوق و مزايا علت ترك خدمت
افزودن 

سوابق تحصیلی

مدرك تحصيلي رشته تحصيلي معدل كل تاريخ شروع تاريخ پايان نام واحد آموزشی شهر - كشور
افزودن 

مهارتها

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text