استعلام بیمه مسئولیت پزشکان / پیراپزشکان


*ایمیل وارد شده معتبر نمی باشد * * کد ملی وارد شده معتبر نیست کد ملی وارد شده معتبر نیست


شماره نظام پزشکی :
رده شغلی :

رده شغلی :OnlineLiveChat

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره 123
کدپستی: 1513813113
تلفن : 8943 - 88700205
نمابر: 88700204
مرکز سامان ارتباط: 6422-021

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره 123
کدپستی: 1513813119
تلفن : 8943
نمابر: 88700204


واحد بازرسی و نظارت:
ایمیل: complaint[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

iconbox-facebook icon-rss icon-linkedIn icon-linkedIn Instagram

text