آرشیو دی ماه 1392

تاریخ تصویر موضوع ادامه
1392/10/14 بیمه سامان موفق به دریافت مجوز برگزاری آزمون متقاضیان نمایندگی بیمه شد

بیمه سامان موفق به دریافت مجوز برگزاری آزمون متقاضیان نمایندگی بیمه شد

به گزارش روابط عمومی بیمه سامان، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز برگزاری آزمون متقاضیان نمایندگی بیمه را به بیمه سامان اعطا کرد.

مهرنوش شوقی، مدیر منابع انسانی بیمه سامان با اشاره به این مطلب افزود: با توجه به سطح یک توانگری شرکت بیمه سامان و همچنین برنامه ریزی های مدون و سرمایه گذاری هایی که این شرکت در حوزه آموزش نمایندگان بیمه داشته است، شرکت بیمه سامان از این پس می تواند به طور مستقل به پذیرش، جذب و آموزش نمایندگی بیمه و بر اساس ضوابط آیین نامه 75 شورای عالی بیمه بپردازد. وی همچنین از اعطای مجوز آموزش و جذب نمایندگی فروش بیمه های عمر به بیمه سامان خبر داد و گفت: در حال حاضر شرکت بیمه سامان می تواند راساً و بدون محدودیت بر اساس آیین نامه 54 شورای عالی بیمه به جذب و آموزش نمایندگان بیمه عمر بپردازد.

شوقی در ادامه به اهمیت آموزش صحیح نمایندگان بیمه پرداخت و افزود: در حال حاضر یکی از مهمترین کانال های ارتباطی شرکتهای بیمه با مشتریان خود، نمایندگان و بازاریابان بیمه می باشند. لذا دارا بودن نظام آموزشی مدون و برخورداری از زیر ساخت های هوشمند در این حوزه منجر به جذب و پرورش نیروهای زبده و نتیجاتاً شناخت فرصتهای جدید در بازار، رقابت صحیح و بر مبنای چهارچوب حرفه ای و در نهایت افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می گردد.

1392/10/21 "بیمه نامه عمر و تشکيل سرمايه سامان" فرزندان خیریه کارآفرینان مهر، سررسید شد

"بیمه نامه عمر و تشکيل سرمايه سامان" فرزندان خیریه کارآفرینان مهر، سررسید شد

کانون خیریه کارآفرینان مهر اعلام کرد : 12 نفراز فرزندانی که تحت پوشش بیمه عمر و اندوخته ساز بیمه سامان قرارداشتند ، پس ازرسیدن به سن 18 سالگی ترخیص شدند و تعداد دیگری از فرزندان تحت پوشش خیریه جایگزین آنها شده و بیمه عمر و اندوخته ساز سامان دریافت می نمايند.

به گزارش خبرنگار ما شرکت بیمه سامان طی سال های گذشته در راستای توسعه بیمه های عمر واندوخته ساز و حمایت ازکودکان بی سرپرست، حق بیمه فرزندان تحت پوشش خیریه کارآفرینان مهر را پرداخت میکند تا این کودکان با رسیدن به سن 18 سالگی پس از ترخیص از کانون اندوخته قابل توجهی برای ادامه تحصیل و ورود به اجتماع در اختیار داشته باشند . طبق گزارش کانون فوق برخی از فرزندان تحت پوشش خیریه با اندوخته خود توانسته اند بخشی از اندوخته خود را به عنوان سرمایه کار و بخشی دیگر را در بانک سامان سپرده گذاری می کنند تا از سود ماهانه آن نیز بهره مند شوند. همچنين برخی ديگر از فرزندان توانسته اند در تامين کمک هزینه خريد مسکن ، تهيه جهزيه و مقدمات ازدواج از اندوخته خود بهره مند گردند.

بر اساس اين گزارش با اشاره به اثرات شایان این طرح بیمه ای در جهت ایجاد پشتوانه مالی وافزایش امید به آینده برای کودکان بی سرپرست ، بیمه های عمر و اندوخته ساز سامان ابزاری مناسب برای سایر هموطنان خیر و موسسات خیریه جهت کمک به کودکان بی سرپرست و ایجاد امید به آینده در آنان خواهد بود.

در این رابطه خیرین محترم می توانند با بیمه سامان با شماره تلفن 8943-021  تماس و یا به آدرس الکترونیکی www.si24.ir مراجعه فرمايند.

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text