آرشیو آذر ماه 1393

تاریخ تصویر موضوع ادامه
1393/9/15 حمايت مالی و حضور بیمه سامان در همايش HSE عملياتی

حمايت مالی و حضور بیمه سامان در همايش HSE عملياتی

بیمه سامان با حضور در اولين همايش  HSE عملياتی ( بهداشت ایمنی در کار) به معرفی انواع بیمه های مسئولیت پرداخت.

به گزارش روابط عمومی بیمه سامان، علی صرفی مدیر بیمه های مسئولیت بیمه سامان دراین همایش با ارائه سخنرانی، مبحث رعایت استاندارد HSE را به عنوان مکملی برای بیمه نامه های مسئوليت و پيشگيری از پدید آمدن خسارت های مالی وجانی در پروژه های ساختمانی عنوان نمود.

ياد آور می شود کارشناسان بیمه مسئوليت اين شرکت با حضور فعال در غرفه نمايشگاهی ضمن پاسخگویی به سوالات بازديدکنندگان، در خصوص انواع پوشش های قابل ارائه بیمه مسئوليت در پروژه های ساختمانی اطلاع رسانی نمودند.اين همايش با حضور اعضای سنديکای ساختمانی و شرکت های پيمانکاری، 22 آبانماه در محل همایش های سنديکای ساختمانی ايران برگزار گردید.

گفتنی است پیمانکاران و مجریان پروژه های ساختمانی در صورت رعایت مقررات بهداشت ایمنی در کار و پیاده سازی آن و تشکيل واحد HSE در پروژه های احداثی، میتوانند با ارائه مستندات مثبته از تخفیفات ويژه این شرکت در بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بهره مند شوند.

کلیه مجریان پروژه های ساختمانی میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  8943 - 021، "مدیریت بیمه های مسئولیت" تماس حاصل نمايند..

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text