آرشیو بهمن ماه 1390

تاریخ تصویر موضوع ادامه
1390/11/24 صنعت بیمه نیازمنـد ورود بـه بازار سرمایه است

صنعت بیمه نیازمنـد ورود بـه بازار سرمایه است

بینا- رییس کل بیمه مرکزی گفت: ‌در حال حاضر احساس نیاز می‌کنیم که به بازار سرمایه ورود پیدا کرده و اگر بازار سرمایه در این مسیر پذیرش ریسک کند و از قبال آن حق بیمه‌ها را دریافت کند بازار سودآوری برای سهامداران فراهم می‌شود، به این ترتیب بازار سرمایه می‌تواند همکار و شریک خوبی برای ما باشد.

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text