آرشیو اسفند ماه 1392

ردیف تاریخ عنوان
1 1392/12/21 پورتال خبر رسانی 21 اسفند 92 مشاهده
2 1392/12/20 پورتال خبر رسانی 20 اسفند 92 مشاهده
3 1392/12/19 پورتال خبر رسانی 19 اسفند 92 مشاهده
4 1392/12/18 پورتال خبر رسانی 18 اسفند 92 مشاهده
5 1392/12/17 پورتال خبر رسانی 17 اسفند 92 مشاهده
6 1392/12/14 پورتال خبر رسانی 14 اسفند 92 مشاهده
7 1392/12/13 پورتال خبر رسانی 13 اسفند 92 مشاهده
8 1392/12/12 پورتال خبر رسانی 12 اسفند 92 مشاهده
9 1392/12/8 پورتال خبر رسانی 08 اسفند 92 مشاهده
10 1392/12/7 پورتال خبر رسانی 07 اسفند 92 مشاهده
11 1392/12/6 پورتال خبر رسانی 6 اسفند 92 مشاهده
12 1392/12/4 پورتال خبر رسانی 04 اسفند 92 مشاهده
13 1392/12/3 پورتال خبر رسانی 03 اسفند 92 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text