آرشیو فروردین ماه 1393

ردیف تاریخ عنوان
1 1393/1/30 پورتال خبر رسانی 30 فروردین 93 مشاهده
2 1393/1/26 پورتال خبر رسانی 26 فروردین 93 مشاهده
3 1393/1/25 پورتال خبر رسانی 25 فروردین 93 مشاهده
4 1393/1/24 پورتال خبر رسانی 24 فروردین 93 مشاهده
5 1393/1/23 پورتال خبر رسانی 23 فروردین 93 مشاهده
6 1393/1/21 پورتال خبر رسانی 21 فروردین 93 مشاهده
7 1393/1/20 پورتال خبر رسانی 20 فروردین 93 مشاهده
8 1393/1/19 پورتال خبر رسانی 19 فروردین 93 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text