آرشیو بهمن ماه 1393

ردیف تاریخ عنوان
1 1393/11/29 پورتال خبر رسانی 29 بهمن 93 مشاهده
2 1393/11/28 پورتال خبر رسانی 28 بهمن 93 مشاهده
3 1393/11/26 پورتال خبر رسانی 26 بهمن 93 مشاهده
4 1393/11/25 پورتال خبر رسانی 25 بهمن 93 مشاهده
5 1393/11/21 پورتال خبر رسانی 21 بهمن 93 مشاهده
6 1393/11/20 پورتال خبر رسانی 20 بهمن 93 مشاهده
7 1393/11/19 پورتال خبر رسانی 19 بهمن 93 مشاهده
8 1393/11/18 پورتال خبر رسانی 18 بهمن 93 مشاهده
9 1393/11/15 پورتال خبر رسانی 15 بهمن 93 مشاهده
10 1393/11/13 پورتال خبر رسانی 13 بهمن 93 مشاهده
11 1393/11/12 پورتال خبر رسانی 12 بهمن 93 مشاهده
12 1393/11/11 پورتال خبر رسانی 11 بهمن 93 مشاهده
13 1393/11/9 پورتال خبر رسانی 9 بهمن 93 مشاهده
14 1393/11/8 پورتال خبر رسانی 8 بهمن 93 مشاهده
15 1393/11/7 پورتال خبر رسانی 7 بهمن 93 مشاهده
16 1393/11/4 پورتال خبر رسانی 4 بهمن 93 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text