آرشیو اسفند ماه 1393

ردیف تاریخ عنوان
1 1393/12/27 پورتال خبر رسانی 27 اسفند 93 مشاهده
2 1393/12/25 پورتال خبر رسانی 25 اسفند 93 مشاهده
3 1393/12/24 پورتال خبر رسانی 24 اسفند 93 مشاهده
4 1393/12/20 پورتال خبر رسانی 20 اسفند 93 مشاهده
5 1393/12/19 پورتال خبر رسانی 19 اسفند 93 مشاهده
6 1393/12/17 پورتال خبر رسانی 17 اسفند 93 مشاهده
7 1393/12/16 پورتال خبر رسانی 16 اسفند 93 مشاهده
8 1393/12/13 پورتال خبر رسانی 13 اسفند 93 مشاهده
9 1393/12/12 پورتال خبر رسانی 12 اسفند 93 مشاهده
10 1393/12/11 پورتال خبر رسانی 11 اسفند 93 مشاهده
11 1393/12/6 پورتال خبر رسانی 6 اسفند 93 مشاهده
12 1393/12/5 پورتال خبر رسانی 5 اسفند 93 مشاهده
13 1393/12/3 پورتال خبر رسانی 3 اسفند 93 مشاهده
14 1393/12/2 پورتال خبر رسانی 2 اسفند 93 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text