آرشیو مهر ماه 1393

ردیف تاریخ عنوان
1 1393/7/30 پورتال خبررسانی 30 مهر 93 مشاهده
2 1393/7/29 پورتال خبر رسانی 29 مهر 93 مشاهده
3 1393/7/28 پورتال خبر رسانی 28 مهر 93 مشاهده
4 1393/7/27 پورتال خبررسانی 27 مهر 93 مشاهده
5 1393/7/16 پورتال خبررسانی 16 مهر 93 مشاهده
6 1393/7/15 پورتال خبر رسانی 15مهر 93 مشاهده
7 1393/7/14 پورتال خبر رسانی 14 مهر 93 مشاهده
8 1393/7/9 پورتال خبر رسانی 09 مهر 93 مشاهده
9 1393/7/8 پورتال خبر رسانی 8 مهر 93 مشاهده
10 1393/7/5 پورتال خبر رسانی 5 مهر 93 مشاهده
11 1393/7/2 پورتال خبر رسانی 2 مهر 93 مشاهده
12 1393/7/1 پورتال خبر رسانی 1 مهر 93 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text