آرشیو اردیبهشت ماه 1394

ردیف تاریخ عنوان
1 1394/2/28 پورتال خبر رسانی 28 اردیبهشت 94 مشاهده
2 1394/2/23 پورتال خبر رسانی 23 اردیبهشت 94 مشاهده
3 1394/2/22 پورتال خبر رسانی 22 اردیبهشت 94 مشاهده
4 1394/2/21 پورتال خبر رسانی 21 اردیبهشت 94 مشاهده
5 1394/2/20 پورتال خبر رسانی 20 اردیبهشت 94 مشاهده
6 1394/2/19 پورتال خبر رسانی 19 اردیبهشت 94 مشاهده
7 1394/2/16 پورتال خبر رسانی 16 اردیبهشت 94 مشاهده
8 1394/2/15 پورتال خبر رسانی 15 اردیبهشت 94 مشاهده
9 1394/2/14 پورتال خبر رسانی 14 اردیبهشت 94 مشاهده
10 1394/2/13 پورتال خبر رسانی 13 اردیبهشت 94 مشاهده
11 1394/2/9 پورتال خبر رسانی 9 اردیبهشت 94 مشاهده
12 1394/2/8 پورتال خبر رسانی 8 اردیبهشت 94 مشاهده
13 1394/2/7 پورتال خبر رسانی 7 اردیبهشت 94 مشاهده
14 1394/2/5 پورتال خبر رسانی 5 اردیبهشت 94 مشاهده
15 1394/2/2 پورتال خبر رسانی 2 اردیبهشت 94 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text