آرشیو آبان ماه 1394

ردیف تاریخ عنوان
1 1394/8/27 پورتال خبر رسانی 25 آبان 94 مشاهده
2 1394/8/27 پورتال خبر رسانی 26 آبان 94 مشاهده
3 1394/8/26 پورتال خبر رسانی 24 آبان 94 مشاهده
4 1394/8/23 پورتال خبر رسانی 20 آبان 94 مشاهده
5 1394/8/23 پورتال خبر رسانی 23 آبان 94 مشاهده
6 1394/8/19 پورتال خبر رسانی 18 آبان 94 مشاهده
7 1394/8/19 پورتال خبر رسانی 19 آبان 94 مشاهده
8 1394/8/17 پورتال خبر رسانی 17 آبان 94 مشاهده
9 1394/8/16 پورتال خبر رسانی 13 آبان 94 مشاهده
10 1394/8/16 پورتال خبر رسانی 16 آبان 94 مشاهده
11 1394/8/12 پورتال خبر رسانی 11 آبان 94 مشاهده
12 1394/8/12 پورتال خبر رسانی 12 آبان 94 مشاهده
13 1394/8/11 پورتال خبر رسانی 10 آبان 94 مشاهده
14 1394/8/10 پورتال خبر رسانی 9 آبان 94 مشاهده
15 1394/8/7 پورتال خبر رسانی 6 آبان 94 مشاهده
16 1394/8/5 پورتال خبر رسانی 5 آبان 94 مشاهده
17 1394/8/4 پورتال خبر رسانی 4 آبان 94 مشاهده
18 1394/8/3 پورتال خبر رسانی 29 مهر 94 مشاهده
19 1394/8/3 پورتال خبر رسانی 3 آبان 94 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text