آرشیو آذر ماه 1394

ردیف تاریخ عنوان
1 1394/9/10 پورتال خبر رسانی 10 آذر 94 مشاهده
2 1394/9/9 پورتال خبر رسانی 09 آذر 94 مشاهده
3 1394/9/8 پورتال خبر رسانی 08 آذر 94 مشاهده
4 1394/9/7 پورتال خبر رسانی 07 آذر 94 مشاهده
5 1394/9/3 پورتال خبر رسانی 03 آذر 94 مشاهده
6 1394/9/2 پورتال خبر رسانی 01 آذر 94 مشاهده
7 1394/9/2 پورتال خبر رسانی 02 آذر 94 مشاهده
8 1394/9/1 پورتال خبر رسانی 30 آبان 94 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text