آرشیو دی ماه 1395

ردیف تاریخ عنوان
1 1395/10/29 پورتال خبر رسانی 29 دی ماه 1395 مشاهده
2 1395/10/28 پورتال خبر رسانی28دی ماه 1395 مشاهده
3 1395/10/27 پورتال خبر رسانی27 دی ماه 1395 مشاهده
4 1395/10/25 پورتال خبر رسانی25 دی ماه 1395 مشاهده
5 1395/10/22 پورتال خبر رسانی22 دی ماه 1395 مشاهده
6 1395/10/20 پورتال خبر رسانی20دی ماه 1395 مشاهده
7 1395/10/16 پورتال خبر رسانی16 دی ماه 1395 مشاهده
8 1395/10/15 پورتال خبر رسانی15 دی ماه 1395 مشاهده
9 1395/10/13 پورتال خبر رسانی13 دی ماه 1395 مشاهده
10 1395/10/12 پورتال خبر رسانی12 دی ماه 1395 مشاهده
11 1395/10/11 پورتال خبر رسانی11 دی ماه 1395 مشاهده
12 1395/10/8 پورتال خبر رسانی08 دی ماه 1395 مشاهده
13 1395/10/7 پورتال خبر رسانی07 دی ماه 1395 مشاهده
14 1395/10/6 پورتال خبر رسانی06 دی ماه 1395 مشاهده
15 1395/10/5 پورتال خبر رسانی05 دی ماه 1395 مشاهده
16 1395/10/4 پورتال خبر رسانی04 دی ماه 1395 مشاهده
17 1395/10/2 پورتال خبر رسانی02 دی ماه 1395 مشاهده
18 1395/10/1 پورتال خبر رسانی01 دی ماه 1395 مشاهده
19 1395/10/1 پورتال خبر رسانی01 دی ماه 1395 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text