آرشیو مهر ماه 1395

ردیف تاریخ عنوان
1 1395/7/28 پورتال خبر رسانی28 مهر ماه 1395 مشاهده
2 1395/7/27 پورتال خبر رسانی27 مهر ماه 1395 مشاهده
3 1395/7/25 پورتال خبر رسانی25 مهر ماه 1395 مشاهده
4 1395/7/24 پورتال خبر رسانی24 مهر ماه 1395 مشاهده
5 1395/7/19 پورتال خبر رسانی19 مهر ماه 1395 مشاهده
6 1395/7/18 پورتال خبر رسانی18 مهر ماه 1395 مشاهده
7 1395/7/17 پورتال خبر رسانی17 مهر ماه 1395 مشاهده
8 1395/7/14 پورتال خبر رسانی14 مهر ماه 1395 مشاهده
9 1395/7/13 پورتال خبر رسانی13 مهر ماه 1395 مشاهده
10 1395/7/11 پورتال خبر رسانی11 مهر ماه 1395 مشاهده
11 1395/7/10 پورتال خبر رسانی10 مهر ماه 1395 مشاهده
12 1395/7/7 پورتال خبر رسانی07 مهر ماه 1395 مشاهده
13 1395/7/6 پورتال خبر رسانی06 مهر ماه 1395 مشاهده
14 1395/7/5 پورتال خبر رسانی05 مهر ماه 1395 مشاهده
15 1395/7/4 پورتال خبر رسانی04 مهر ماه 1395 مشاهده
16 1395/7/3 پورتال خبر رسانی03 مهر ماه 1395 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text