آرشیو آبان ماه 1395

ردیف تاریخ عنوان
1 1395/8/29 پورتال خبر رسانی29 آبان ماه 1395 مشاهده
2 1395/8/26 پورتال خبر رسانی26 آبان ماه 1395 مشاهده
3 1395/8/25 پورتال خبر رسانی25 آبان ماه 1395 مشاهده
4 1395/8/23 پورتال خبر رسانی23 آبان ماه 1395 مشاهده
5 1395/8/19 پورتال خبر رسانی19 آبان ماه 1395 مشاهده
6 1395/8/18 پورتال خبر رسانی18 آبان ماه 1395 مشاهده
7 1395/8/17 پورتال خبر رسانی17 آبان ماه 1395 مشاهده
8 1395/8/16 پورتال خبر رسانی16 آبان ماه 1395 مشاهده
9 1395/8/15 پورتال خبر رسانی15 آبان ماه 1395 مشاهده
10 1395/8/12 بولتن خبر رسانی 12 آبان‌ماه 1395 مشاهده
11 1395/8/11 بولتن خبر رسانی 11 آبان‌ماه 1395 مشاهده
12 1395/8/10 بولتن خبر رسانی 10 آبان‌ماه 1395 مشاهده
13 1395/8/9 بولتن خبر رسانی 09 آبان‌ماه 1395 مشاهده
14 1395/8/8 پورتال خبر رسانی08 آبان ماه 1395 مشاهده
15 1395/8/4 پورتال خبر رسانی04 آبان ماه 1395 مشاهده
16 1395/8/2 پورتال خبر رسانی02 آبان ماه 1395 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text