آرشیو فروردین ماه 1396

ردیف تاریخ عنوان
1 1396/1/30 پورتال خبر رسانی 30فروردین ماه 1396 مشاهده
2 1396/1/23 پورتال خبر رسانی 23 فروردین ماه 1396 مشاهده
3 1396/1/21 پورتال خبر رسانی 21 فروردین ماه 1396 مشاهده
4 1396/1/20 پورتال خبر رسانی 20 فروردین ماه 1396 مشاهده
5 1396/1/19 پورتال خبر رسانی 19 فروردین ماه 1396 مشاهده
6 1396/1/15 پورتال خبر رسانی 15 فروردین ماه 1396 مشاهده
7 1396/1/14 پورتال خبر رسانی 14 فروردین ماه 1396 مشاهده
8 1396/1/9 پورتال خبر رسانی 09 فروردین ماه 1396 مشاهده
9 1396/1/8 پورتال خبر رسانی 08 فروردین ماه 1396 مشاهده
10 1396/1/7 پورتال خبر رسانی 07 فروردین ماه 1396 مشاهده
11 1396/1/6 پورتال خبر رسانی 06 فروردین ماه 1396 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text