آرشیو اسفند ماه 1396

ردیف تاریخ عنوان
1 1396/12/28 پورتال خبر رسانی 28 اسفند ماه 1396 مشاهده
2 1396/12/27 پورتال خبر رسانی 27 اسفند ماه 1396 مشاهده
3 1396/12/13 پورتال خبر رسانی 13 اسفند ماه 1396 مشاهده
4 1396/12/12 پورتال خبر رسانی 12 اسفند ماه 1396 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text