آرشیو تیر ماه 1396

ردیف تاریخ عنوان
1 1396/4/27 پورتال خبر رسانی 27 تیر ماه 1396 مشاهده
2 1396/4/25 پورتال خبر رسانی 25 تیر ماه 1396 مشاهده
3 1396/4/24 پورتال خبر رسانی 24 تیر ماه 1396 مشاهده
4 1396/4/18 پورتال خبر رسانی 18 تیر ماه 1396 مشاهده
5 1396/4/17 پورتال خبر رسانی 17 تیر ماه 1396 مشاهده
6 1396/4/12 پورتال خبر رسانی 12 تیر ماه 1396 مشاهده
7 1396/4/11 پورتال خبر رسانی 11 تیر ماه 1396 مشاهده
8 1396/4/10 پورتال خبر رسانی 10 تیر ماه 1396 مشاهده
9 1396/4/7 پورتال خبر رسانی 07 تیر ماه 1396 مشاهده
10 1396/4/4 پورتال خبر رسانی 04 تیر ماه 1396 مشاهده
11 1396/4/3 پورتال خبر رسانی 03 تیر ماه 1396 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text