آرشیو مرداد ماه 1396

ردیف تاریخ عنوان
1 1396/5/31 پورتال خبر رسانی 31 مرداد ماه 1396 مشاهده
2 1396/5/29 پورتال خبر رسانی 29مرداد ماه 1396 مشاهده
3 1396/5/28 پورتال خبر رسانی 28مرداد ماه 1396 مشاهده
4 1396/5/25 پورتال خبر رسانی 25مرداد ماه 1396 مشاهده
5 1396/5/17 پورتال خبر رسانی 17مرداد ماه 1396 مشاهده
6 1396/5/16 پورتال خبر رسانی 16مرداد ماه 1396 مشاهده
7 1396/5/15 پورتال خبر رسانی 15مرداد ماه 1396 مشاهده
8 1396/5/10 پورتال خبر رسانی 10مرداد ماه 1396 مشاهده
9 1396/5/7 پورتال خبر رسانی 07 مرداد ماه 1396 مشاهده
10 1396/5/4 پورتال خبر رسانی 04 مرداد ماه 1396 مشاهده
11 1396/5/1 پورتال خبر رسانی 01 مرداد ماه 1396 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text