آرشیو شهریور ماه 1396

ردیف تاریخ عنوان
1 1396/6/7 پورتال خبر رسانی 07شهریور ماه 1396 مشاهده
2 1396/6/6 پورتال خبر رسانی 06 شهریور ماه 1396 مشاهده
3 1396/6/5 پورتال خبر رسانی 05 شهریور ماه 1396 مشاهده
4 1396/6/1 پورتال خبر رسانی 01 شهریور ماه 1396 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text