آرشیو آذر ماه 1396

ردیف تاریخ عنوان
1 1396/9/29 پورتال خبر رسانی 29 آذر ماه 1396 مشاهده
2 1396/9/28 پورتال خبر رسانی 28 آذر ماه 1396 مشاهده
3 1396/9/27 پورتال خبر رسانی 27 آذر ماه 1396 مشاهده
4 1396/9/26 پورتال خبر رسانی 26 آذر ماه 1396 مشاهده
5 1396/9/21 پورتال خبر رسانی 21 آذر ماه 1396 مشاهده
6 1396/9/20 پورتال خبر رسانی 20 آذر ماه 1396 مشاهده
7 1396/9/19 پورتال خبر رسانی 19 آذر ماه 1396 مشاهده
8 1396/9/18 پورتال خبر رسانی 18 آذر ماه 1396 مشاهده
9 1396/9/14 پورتال خبر رسانی 14 آذر ماه 1396 مشاهده
10 1396/9/13 پورتال خبر رسانی 13 آذر ماه 1396 مشاهده
11 1396/9/12 پورتال خبر رسانی 12 آذر ماه 1396 مشاهده
12 1396/9/11 پورتال خبر رسانی 11 آذر ماه 1396 مشاهده
13 1396/9/8 پورتال خبر رسانی 08 آذر ماه 1396 مشاهده
14 1396/9/7 پورتال خبر رسانی 07 آذر ماه 1396 مشاهده
15 1396/9/5 پورتال خبر رسانی 05 آذر ماه 1396 مشاهده
16 1396/9/1 پورتال خبر رسانی 01 آذر ماه 1396 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text