آرشیو فروردین ماه 1397

ردیف تاریخ عنوان
1 1397/1/22 پورتال خبر رسانی 22 فروردین ماه 1397 مشاهده
2 1397/1/21 پورتال خبر رسانی 21 فروردین ماه 1397 مشاهده
3 1397/1/19 پورتال خبر رسانی 19 فروردین ماه 1397 مشاهده
4 1397/1/18 پورتال خبر رسانی 18 فروردین ماه 1397 مشاهده
5 1397/1/15 پورتال خبر رسانی 15 فروردین ماه 1397 مشاهده
6 1397/1/14 پورتال خبر رسانی 14 فروردین ماه 1397 مشاهده
7 1397/1/7 پورتال خبر رسانی 07 فروردین ماه 1397 مشاهده
8 1397/1/6 پورتال خبر رسانی 06 فروردین ماه 1397 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text