آرشیو تیر ماه 1397

ردیف تاریخ عنوان
1 1397/4/30 پورتال خبر رسانی 30 تیر ماه 1397 مشاهده
2 1397/4/24 پورتال خبر رسانی 24 تیر ماه 1397 مشاهده
3 1397/4/23 پورتال خبر رسانی 23 تیر ماه 1397 مشاهده
4 1397/4/19 پورتال خبر رسانی 19 تیر ماه 1397 مشاهده
5 1397/4/16 پورتال خبر رسانی 16 تیر ماه 1397 مشاهده
6 1397/4/13 پورتال خبر رسانی 13 تیر ماه 1397 مشاهده
7 1397/4/12 پورتال خبر رسانی 12 تیر ماه 1397 مشاهده
8 1397/4/10 پورتال خبر رسانی 10 تیر ماه 1397 مشاهده
9 1397/4/9 پورتال خبر رسانی 09 تیر ماه 1397 مشاهده
10 1397/4/2 پورتال خبر رسانی 02 تیر ماه 1397 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text