آرشیو مرداد ماه 1397

ردیف تاریخ عنوان
1 1397/5/27 پورتال خبر رسانی 27 مرداد ماه 1397 مشاهده
2 1397/5/23 پورتال خبر رسانی 23 مرداد ماه 1397 مشاهده
3 1397/5/21 پورتال خبر رسانی 21 مرداد ماه 1397 مشاهده
4 1397/5/20 پورتال خبر رسانی 20 مرداد ماه 1397 مشاهده
5 1397/5/17 پورتال خبر رسانی 17 مرداد ماه 1397 مشاهده
6 1397/5/16 پورتال خبر رسانی 16 مرداد ماه 1397 مشاهده
7 1397/5/14 پورتال خبر رسانی 14 مرداد ماه 1397 مشاهده
8 1397/5/13 پورتال خبر رسانی 13 مرداد ماه 1397 مشاهده
9 1397/5/7 پورتال خبر رسانی 07 مرداد ماه 1397 مشاهده
10 1397/5/3 پورتال خبر رسانی 03 مرداد ماه 1397 مشاهده
11 1397/5/2 پورتال خبر رسانی 02 مرداد ماه 1397 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text