آرشیو آبان ماه 1397

ردیف تاریخ عنوان
1 1397/8/30 پورتال خبر رسانی 30 آبان ماه 1397 مشاهده
2 1397/8/27 پورتال خبر رسانی 27 آبان ماه 1397 مشاهده
3 1397/8/26 پورتال خبر رسانی 26 آبان ماه 1397 مشاهده
4 1397/8/22 پورتال خبر رسانی 22 آبان ماه 1397 مشاهده
5 1397/8/21 پورتال خبر رسانی21 آبان ماه 1397 مشاهده
6 1397/8/20 پورتال خبر رسانی 20 آبان ماه 1397 مشاهده
7 1397/8/19 پورتال خبر رسانی 19آبان ماه 1397 مشاهده
8 1397/8/14 پورتال خبر رسانی 14 آبان ماه 1397 مشاهده
9 1397/8/13 پورتال خبر رسانی 13 آبان ماه 1397 مشاهده
10 1397/8/12 پورتال خبر رسانی 12 آبان ماه 1397 مشاهده
11 1397/8/9 پورتال خبر رسانی 09 آبان ماه 1397 مشاهده
12 1397/8/5 پورتال خبر رسانی 05 آبان ماه 1397 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text