آرشیو آذر ماه 1397

ردیف تاریخ عنوان
1 1397/9/27 پورتال خبر رسانی 27 آذر ماه 1397 مشاهده
2 1397/9/26 پورتال خبر رسانی 26 آذر ماه 1397 مشاهده
3 1397/9/25 پورتال خبر رسانی 25 آذر ماه 1397 مشاهده
4 1397/9/24 پورتال خبر رسانی 24 آذر ماه 1397 مشاهده
5 1397/9/21 پورتال خبر رسانی 21 آذر ماه 1397 مشاهده
6 1397/9/19 پورتال خبر رسانی 19 آذر ماه 1397 مشاهده
7 1397/9/18 پورتال خبر رسانی 18 آذر ماه 1397 مشاهده
8 1397/9/17 پورتال خبر رسانی 17 آذر ماه 1397 مشاهده
9 1397/9/11 پورتال خبر رسانی 11 آذر ماه 1397 مشاهده
10 1397/9/5 پورتال خبر رسانی 05 آذر ماه 1397 مشاهده
11 1397/9/3 پورتال خبر رسانی 03 آذر ماه 1397 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text