آرشیو فروردین ماه 1398

ردیف تاریخ عنوان
1 1398/1/28 پورتال خبر رسانی 28 فروردین ماه 1398 مشاهده
2 1398/1/25 پورتال خبر رسانی 25 فروردین ماه 1398 مشاهده
3 1398/1/20 پورتال خبر رسانی 20 فروردین ماه 1398 مشاهده
4 1398/1/19 پورتال خبر رسانی 19 فروردین ماه 1398 مشاهده
5 1398/1/17 پورتال خبر رسانی 17 فروردین ماه 1398 مشاهده
6 1398/1/7 پورتال خبر رسانی 07 فروردین ماه 1398 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text