آرشیو اردیبهشت ماه 1398

ردیف تاریخ عنوان
1 1398/2/31 پورتال خبر رسانی 31 اردیبهشت ماه 1398 مشاهده
2 1398/2/30 پورتال خبر رسانی 30 اردیبهشت ماه 1398 مشاهده
3 1398/2/25 پورتال خبر رسانی 25 اردیبهشت ماه 1398 مشاهده
4 1398/2/24 پورتال خبر رسانی 24 اردیبهشت ماه 1398 مشاهده
5 1398/2/23 پورتال خبر رسانی 23 اردیبهشت ماه 1398 مشاهده
6 1398/2/21 پورتال خبر رسانی 21 اردیبهشت ماه 1398 مشاهده
7 1398/2/18 پورتال خبر رسانی 18 اردیبهشت ماه 1398 مشاهده
8 1398/2/17 پورتال خبر رسانی 17 اردیبهشت ماه 1398 مشاهده
9 1398/2/15 پورتال خبر رسانی 15 اردیبهشت ماه 1398 مشاهده
10 1398/2/14 پورتال خبر رسانی 14 اردیبهشت ماه 1398 مشاهده
11 1398/2/9 پورتال خبر رسانی 09 اردیبهشت ماه 1398 مشاهده
12 1398/2/8 پورتال خبر رسانی 08 اردیبهشت ماه 1398 مشاهده
13 1398/2/7 پورتال خبر رسانی 02 اردیبهشت ماه 1398 مشاهده

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text