مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه “سامان ” برگزار شد.

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه “سامان ” برگزار شد.
جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه سامان با حضور بیش از 88 درصد سهامداران، تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه سامان، جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت 27 دیماه، در محل هتل سیمرغ تهران با حضور سهامداران، نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده سازمان بورس و اعضای هیات ‌مدیره این شرکت برگزار شد.

مجمع عمومی فوق العاده بیمه سامان در خصوص افزایش سرمایه


این گزارش می افزايد، در مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت که بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ج.ا.ا تشکیل شده است، مقرر شد سرمایه شرکت از مبلغ 803/4 میلیارد ریال به مبلغ 1.500 میلیارد ریال، به میزان 86/7 درصد، از محل سود انباشته،آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته سرمایه ای از طریق صدور سهام منقسم به 1500 میلیون سهم یک هزار ریالی به شرح زیر مصوب گردد:

سرمایه فعلی شرکت 803.400.000.000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه 696.600.000.000 ریال
مبلغ سرمایه پس از افزایش 1.500.000.000.000 ریال
ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال

بر اساس این گزارش، سود سهام مربوط به عملکرد سال 95، به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/04/28 می‌باشد، در قالب مطالبات سهامداران در افزایش سرمایه منظور گردد.

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد بازرسی و نظارت:
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text