راهنمای پرداخت خسارت بیمه بدنه

مدارک لازم جهت دريافت خسارت در بيمه بدنه اتومبيل

گزارش مقامهاي انتظامي، گزارش كارشناس تصادفات، برگه‌هاي بازجويي طرفين حادثه و … كروكي افسر كاردان فني نيروي انتظامي بايد شامل اطلاعات مختلفي از جمله تاريخ وقوع حادثه و چگونگي وقوع حادثه باشد.

-عكس از مواضع آسيب ديده

-گواهينامه رانندگي در هنگام حادثه (براي دارندگان تاكسي ارائه كارنامه)

-كارت مشخصات مورد بيمه (كارت شهرباني)

-اصل بيمه نامه ثالث و بدنه

-دفترچه پليس راه (فقط براي اتوبوس و ميني‌بوس)

-صورتحساب مسافران روز حادثه (براي اتوبوس و ميني‌بوس)

-فاكتور لوازم تعويضي در صورت نياز

-بارنامه (براي كاميونها و تريلرها)

پیشنهاد می شود بیمه  ثالث و بدنه خود را از یک شرکت بیمه گر خریداری نمایند زیرا از آنجایی که در قانون جدید ثالث حکم به پرداخت خسارت بدون کروکی طبق ماده 4 همان قانون شده است و حضور هر دو خودرو نزد شرکت بیمه و امکان بالا بودن خسارت بدنه بیش از سقف پرداخت خسارت بدون گزارش پلیس در آن حالت با توجه به تایید کارشناس بیمه گر نیاز به گزارش پلیس نمی باشد .

خودداري از انتقال يا تعمير اتومبيل بر اساس مادة 18 شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل، بيمه‌گذار بايد از جابه جا كردن وسيله نقليه مورد بيمه (جز به دستور مقامات انتظامي در مواقع لازم) يا تعمير آن خودداري كند؛ مگر با هماهنگي قبلي بيمه‌گر.

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد بازرسی و نظارت:
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text