مدارک لازم براي دريافت خسارت بیمه شخص ثالث

الف خسارتهاي مالي

1-   بدون گزارش نيروي انتظامي

بیمه سامان خسارت وارد شده به اتومبیل را بدون اخذ کروکی در صورتیکه وسیله نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر و پیوسته باشد را پرداخت نماید.

مدارک مورد نياز به شرح زير مي‌باشد:

- تکمیل فرم قبول تقصیر از سوی مقصر و ریان دیده

- ارائه شناسنامه مالکیت هر دو طرف

- داشتن گواهينامه رانندگي هم براي مقصر و هم براي زيانديده

- داشتن بيمه‌نامه شخص ثالث هم سوي مقصر و هم براي زيانديده

- بازديد از هر دو اتومبيل به صورت همزمان

2-   با گزارش نيروي انتظامي

-     کليه مدارک فوق بهمراه کروکی پلیس

نکته: در صورت برهم خوردن صحنه تصادف و يا نداشتن کروکي پرداخت خسارت فقط تا سقف 500 هزار ريال مي‌باشد

ب - خسارتهاي جاني:

در صورت بروز خسارت جاني و براي دريافت ديه و هزينه هاي پزشکي ، مدارک زير مورد نياز مي‌باشد:

بيمه‌نامه مقصر

- گزارش برابر اصل شده کارشناس تصادف با پاسگاه انتظامي محل وقوع تصادف

- اوراق بازجويي برابر اصل شده مقصر و کليه زيانديده ها و يا ورثه متوفي

- گواهي برابر اصل شده پزشکي قانوني در مورد مجروحين با گزارش معاينه جسد

- گواهي برابر اصل شده دفن يا خلاصه فوت افراد متوفي

- فتوکپي برابر با اصل شده کليه صفحات شناسنامه هاي افراد متوفي

- فتوکپي برابر با اصل شده برگ انحصار وراثت

- راي قطعي دادگاه

صندوق تأمين خسارت هاي بدني

از انجایی که مواقعی حادث شده كه اتومبيل، بيمه‌نامه شخص ثالث نداشته باشد و يا از صحنه حادثه گريخته باشد و هرگونه حادثه ای که ناشی از وسائط نقلیه به افراد ثالث که در چارچوب قانون بیمه شخص ثالث اجباری پیش بینی نشده است، خسارتي توسط بیمه گر پرداخت نمی گردد؛ اما براي رفاه حال عموم، صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، فقط خسارتهاي بدني به اشخاص ثالث را تاحد معين  پرداخت مي‌كند.

شرح ماده 10قانون شخص ثالث وسائط نقلیه موتوری زمینی مصوب سال1387ـ

به منظور حمايت از زيان‌ديده‌گان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.

تبصره1ـ ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود.

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text