خطرات خارج از تعهد بیمه حوادث راننده

خطرات زير در بيمه حوادث سرنشين تحت پوشش بيمه نيست:

آتش سوزي در اثر سوختگيري اتومبيل

به کار بردن وسيله نقليه در مسابقات شرط بندي و آزمايشهاي فني و رانندگي

خسارتهاي ناشي از خطرات اجتناب ناپذير نظير سيل، زلزله، جنگ، انقلاب و غيره

تشعشعات هسته اي و راديواكتيو

غرامت راننده درصورتی قابل پرداخت است که راننده دارای گواهی‌نامه مجاز رانندگی وسیله نقلیه مذکور در بیمه‌نامه بوده و در حین وقوع حادثه مست نباشد.

در تمام بیمه نامه های اتومبیل وجود بیمه و آثار مرتبط با آن تعهد بیمه گر از ساعت 24 روز پرداخت حق بیمه است .

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text