اسامی برندگان قرعه کشی بیمه مسافرتی

ضمن تبریک به شما برندگان خوش اقبال قرعه کشی ماهانه بیمه مسافرتی سامان، خواهشمند است به منظور دریافت جوایز خود، با اداره مدیریت تبلیغات و برند بیمه سامان،با شماره 8943 داخلی 3827 تماس حاصل فرمایید.* س- صباح
* س- سعيدي
* م- نجفي عرب
* م- بيجار گروسي
* س- علي حسيني


* و- بخشايش گوراب زرمخي
* ر- احمدی
* ي- جدي گوکه
* ح- حبيبي نژاد
* س- عباس زاده تسليمي


* م- یوسف بیگی
* م- بيرامي عنصرودي
* آ- متاجي کجوري
* ع- وکيلي
* س- حداد


* ع- ثابتي
* الف- عظيمي
* ب- حسيني آراسته
* پ- صادق معين پور
* ن- پايدار

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text