پوشش جدید چمدان یاب سامان

پوشش چمدان یاب

آیا وسائل مهمی همراه خود دارید؟

آیا نگران رسیدن چمدان خود در مقصد سفر هستید؟

آیا از چگونگی یافتن چمدان خود در صورت مفقود شدن اطلاع دارید؟

پوشش چمدان یاب سامان برای اولین بار در خصوص کلیه بیمه نامه های مسافرتی سامان راه اندازی گردیده است. با استفاده از خدمات چمدان یاب سامان شما می توانید در صورت نرسیدن چمدان خود در مقصد مسافرت، چمدان خود را بازیابید. چنانچه چمدان شما به هر علت از سوی شرکت هوایی به شما تحویل نشده و یا به مقصد دیگری به اشتباه ارسال شده باشد، شرکت کمک رسان در کوتاه ترین زمان ممکن، چمدان شما را یافته و آن را به مقصد مسافرت شما حمل خواهد نمود. تنها کافی است پیش از سفر چند کار ساده انجام دهید:

لازم است تا اقدامات زیر را جهت بهره مندی کامل و بدون خطا از خدمات چمدان یاب بیمه سامان صورت پذیرد:

1) کارت های چاپ شده در انتهای صفحه دوم بیمه نامه خود را از محل مشخص شده جداکنید.

2) آنها را در تگ چمدان یاب سامان قرار داده و به چمدان خود وصل کنید.

پوشش چمدان یاب

چنانچه چمدان شما در مقصد سفرتحویل نگردید، لازم است تا اقدامات زیر را به منظور دریافت چمدان خود انجام دهید:

1) با شماره تلفن های: 548356 4 961+ و یا 89302302 21 98+ تماس بگیرید.

2)شماره بیمه نامه خود را اعلام نموده و در زمینه نرسیدن چمدان خود به مقصد گزارش دهید.

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text