موارد خارج از پوشش بیمه مسافرتی سامان

بیمه مسافرتی

برخی از هزینه هایی که ممکن در خارج از کشور اتفاق بیافتد، ممکن است تحت پوشش بیمه نامه مسافرتی قرار نگیرند. این موارد عبارتند از:
1.    بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، آتشفشان، رانش زمین
2.    جنگ، شورش، اغتشاش عمومی، اقدامات تروریستی و فعل و انفعالات هسته ای
3.    انجام ورزش های حرفه ای و یا ورزش هایی که عرفاً خطرناک تلقی می گردند مانند اسکی، پرش با چتر، صخره نوردی و غیره.
4.    استفاده از وسایل سفری که به عنوان وسیله عمومی حمل و نقل شناخته نشده اند.
5.    هزینه های مرتبط با بیماری هایی که بیمه شده سابق بر سفر خود، به آنها دچار بوده است.
6.    هزینه های اقدامات پیشگیرانه ( واکسیناسیون )
7.    بیماری ها و یا عوارضی که ناشی از مصرف ارادی الکل، دارو و یا مواد مخدر در خارج از کشور به وجود آیند.
8.    کلیه بیماری های شیوع یافته در جهان
9.    اقدامات توانبخشی، پروتز ها، وسائل توانبخشی مانند عینک، عصا

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text