نرخ سود سرمایه گذاری بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر سامان

فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری بلند مدت و برنامه‌ریزی مالی وانتخاب سبد سرمایه‌گذاری با توجه به تناسب شخصیت ریسک‌پذیری فرد از مزایای بیمه نامه عمرو تشکیل سرمایه می­باشد.

بر این مبنا سه سبد با نامهای کم ریسک، ریسک متوسط و پر ریسک ایجاد شده است که بیمه گذار بر حسب تمایل خود یکی از این سبد ها را انتخاب خواهد کرد. در هر یک از این سبدها، شرکت بیمه گر سودی را به عنوان سود تضمین شده به بیمه گذار اعلام می­کند و البته سود پیش بینی شده برای هر سبد در آن سال را نیز مشخص می­نماید. سود پیش بینی شده برای هر سال، همان سود محقق شده در سال گذشته می­باشد.

سودهای تضمین شده در هر سبد به شرح زیر است:

سبد کم ریسک با سود تضمینی 15% (نرخ سود تضمین شده اندوخته بیمه‌نامه معادل 15% برای 2 سال اول بیمه‌نامه، 13% برای 2 سال دوم و 10%  برای دوره مازاد بر چهار سال اول می‌باشد).

سبد ریسک متوسط  با سود تضمینی 14% (نرخ سود تضمین شده اندوخته بیمه‌نامه معادل 14% برای 2 سال اول بیمه‌نامه، 13% برای 2 سال دوم و 10% برای دوره مازاد بر چهار سال اول می‌باشد).

سبد پر ریسک با سود تضمینی 12% (نرخ سود تضمین شده اندوخته بیمه‌نامه معادل 12% برای 4 سال اول بیمه‌نامه و 10% برای دوره مازاد بر چهار سال اول می‌باشد). 

صندوق رشد با سود تضمینی 10% (نرخ سود تضمین شده اندوخته بیمه‌نامه معادل 10% برای ده سال اول و برای دوره مازاد بر آن نیز 10% می باشد). 

در سال 1394 سود محقق شده از سرمایه گذاری در سبدهای کم ریسک، ریسک متوسط و پر ریسک به ترتیب  15% ، 14% و 12% بوده است و از سال دهم به بعد نرخ سود تضمین شده 10% می‌باشد.

ریسک کم، بیانگر آن است که بیشتر وجوه در سپرده‌های بانکی و اوراق قرضه و از این قبیل سرمایه‌گذاری می‌شود.

ریسک زیاد بیانگر آن است که بیشتر وجوه در بورس اوراق بهادار، املاک، تولید و سرمایه‌گذاری‌های خارج از بانک سرمایه‌گذاری می‌شود.

ریسک متوسط بیانگر آن است که سبد سرمایه‌گذاری50% شامل سبد سرمایه‌گذاری با ریسک کم و 50% هم شامل سبد سرمایه‌گذاری با ریسک زیاد خواهد بود.

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text