نتایج آزمون داخلی اخذ نمایندگی مورخ 1394/02/17

نتیجه آزمون نمایندگی مورخ 1394/02/17 به شرح ذیل میباشد .

نام نام خانوادگی نمره
حسن احکامی 60.33
سمانه امیدی قاسم آبادی 74.67
سمیه تقی زاده 63.67
مریم رستمیان 61
رحیم زارعی 63.33
مرجان حق شنو 72
پوریا صادقی 70.67
سید یحیی صارمی 62.67
زهرا علیپور استخری 62.67
امیر سهراب منصوری 60.67
لیلا ورقایی ویجویه 61.33
مرجان مجدی 60
نعمان ابراهیمی 40
پرنیان اسدی نیا 52
نگین اکبرپور اسکلکی 41
شادی امانت 46.33
مریم امینی راد 29
متین آمنین 47.33
صادق بدخشی 41
نسیم پارسا مهر 26.67
فرزانه پور محمد 52
امیر رضا ثقفی 33
مریم السادات حسینی 52
آناهیتا حیدر حق یاری 57.67
سارا خوشروی غیاثی 41
پریسا رجبی 53
آرمان رمضان نیا 43.67
فاطمه سرو عزیزی نیکو 44.33
ندا سلیمانی پور 49
حمیده شاهسواری آقده 49
معصومه شهبازی میان گسله 49
حسین صادقی دستجردی 58.67
نوشین فلاحی اردکانی 36.67
داوود فیاض 57.33
الهام گرمه ای 46.67
لیلا مالمیر چگینی 37.67
علی مانده علی 48.67
ابوذر محمدی زاده 43.67
رامین نصیری 57.67
الهام نوروزی هریس 42.33
مریم وطن خواه 47.67
رویا ولد بیگی 43
ناهید زنگنه 40.33
یاسمین عالمی 39.33
سید علی اصغر ارفعی زرندی 55
یوسف هاشمی 48.33
سعید یعقوبی 43.33
یاسمین عرب 48.33
زینب میرزاپور عباسی 57.33

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text