اعضای هیات مدیره

  • علی ضیائی اردکانی رئیس هیات مدیره

  • دکتر احمد مجتهد نایب رئیس هیات مدیره

  • احمد رضا ضرابیه مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره

  • خسرو فخیم هاشمی عضو هیات مدیره

  • علی ارجمندی  عضو هیات مدیره

  • حسین واعظ قمصری عضو علی البدل هیات مدیره

 • علی غضنفری مقدم عضو علی البدل هیات مدیره

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text