اپلیکیشن‌ها و همکاران تایید شده

سایت ها و اپلیکینش های مورد تایی دبیمه سامان

 • 724
 • کاربوی
 • بیمه بازار
 • ازکی
 • carbnb
 • IBSHOP (آسان بیمه)
 • بیمیلاین
 • Easy bimeh
 •  بیمیتو
 • 780
 • آپ
 • جیرینگ
 • شب
 • بیمیک
 • ترنج

  

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text