پوشش بیمه نامه مسئولیت کارفرما

- هزینه های پزشکی ناشی از صدمات وارد به پرسنل ناشی از حادثه
- هزینه های آمبولانس و فوریت های پزشکی
- غرامت نقص عضو و یا ارش ناشی از حادثه
- غرامت فوت ناشی از حادثه
- مطالبات سازمان تامین اجتماعی
- هزینه های دفاع بیمه گذار در مراجع قضائی در ارتباط با دعاوی احتمالی پرسنل ناشی از حوادث تحت پوشش

پوششهاي اضافي

- پوشش اضافي اقامتگاه، غذاخوري، حمام و ساير اماكن وابسته به كارگاه
- پوشش اضافي خسارت‌هاي حين ماموريت
- پوشش اضافي حادثه وسيله نقليه مازاد بر ثالث اجباري
- پوشش اضافي وكامل حادثه وسيله نقليه
- پوشش اضافي مسئوليت پيمانكاران فرعي، مهندسين ناظر، مشاور و......
- پوشش اضافي پرداخت خسارت بدون راي دادگاه
- پوشش اضافي پرداخت هزينه‌هاي پزشكي بدون اعمال تعرفه
- پوشش اضافي مطالبات تامين اجتماعي (ماده 66)
- پوشش اضافي خسارت جسماني وارد به بيمه‌گذار، پيمانكار ، مشاور و....
- پوشش اضافي حمل جابجايي و كاربرد مواد ناريه
- پوشش اضافي خسارت جاني وارد به اشخاص ثالث
- خسارت ناشي از بکارگيري کارکنان در مشاغل غير تخصصي
- مسئوليت متقابل کارکنان در قبال يکديگر
- خسارت جسماني وارده به کارکنان در حين اياب و ذهاب از محل منزل به محل کار و بالعکس
- افزايش ديه سالهاي بعد بطور اتوماتيک
- پوشش اضافي هزينه انتقال مصدوم به ساير شهرستانها با امکانات درماني مناسب
- پوشش اضافي انتقال جنازه به زادگاه متوفي

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text