پوشش های بیمه نامه سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث

- هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جانی وارد به اشخاص ثالث
- هزینه های آمبولانس و فوریت های پزشکی
- غرامت نقص عضو
- غرامت فوت   
- خسارت مالی وارد به اشخاص ثالث (مانند تخریب ساختمان و یا اموال مجاور – خسارتهای وارد به خودروهای پارک شده و یا عبوری و خسارتهای وارد به تاسیسات مجاور)

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره 123
کدپستی: 1513813119
تلفن : 8943
نمابر: 88700204


واحد بازرسی و نظارت:
ایمیل: complaint[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

iconbox-facebook icon-rss icon-linkedIn icon-linkedIn Instagram

text