خطرات تحت پوشش بيمه هاي باربري داخلي

خطرات تحت پوشش در بيمه هاي باربري داخلي به دو دسته  اصلی و اضافی تقسيم مي شوند.

الف ) خطرات اصلي :

خطرات كه معمولاً در بيمه هاي داخلي تحت پوشش بيمه اي در مي آيد، مثل خطر آتش سوزي، حادثه وسيله نقليه كه منظور از حادثه وسيله نقليه،  تصادف وسيله نقليه، پرت شدن وسيله نقليه و واژگون شدن وسيله نقليه مي باشد. حدود 70% خسارت هاي ايجاد شده در حوادث جاده معمولاً ناشي از این خطرات مي باشد .

ب) خطرات اضافي :

در حمل و نقل خطرات ديگري نيز وجود دارد كه محمولات را تهديد مي نمايد، مانند :

1)     پرت شدن محموله از روي وسيله نقليه

2)     برخورد جسم خارجي با محموله بيمه شده و بالعكس

3)     خسارات ناشي از بارگيري و تخليه 

4)     سرقت كلي محموله

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text