شرایط تشدیدخطر و حق بیمه اضافی

در صورتيكه در بيمه‌نامه باربري وارداتي يا صادراتي،  نوع وسيله نقليه كشتي و يا كشتي با وسائل نقليه ديگر از قبيل كاميون يا قطار اعلام شود، شرط طبقه‌بندي كشتي مي‌بايست به بيمه نامه ضميمه گردد، دراين شرايط كشتي هاي حامل كالا مي بايست توسط يكي از مؤسسات مندرج در شرايط ذكر شده طبقه بندي شده باشند.

منظور ازطبقه‌بندي شرايطي است كه كشتي هاي حامل كالا مي‌بايست دارا باشند و اين شرايط معمولاً توسط مؤسسات معتبر بين المللي كه مورد قبول انستيتوي بيمه‌گران لندن مي‌باشند كنترل مي شود و به كشتي گواهي طبقه بندي اعطاء مي شود،

- چنانچه كشتي طبق شرايط مذكور طبقه بندي نشده باشد

- سن كشتي بيش از حدودي باشد كه در شرايط ذكر شده

- در صورت حمل محموله مورد بیمه با کشتی چاتر

- كالابيمه شده بدون كانتينرروي عرشه كشتي حمل شود

 بيمه گذار مي بايست ضمن اعلام مراتب به بیمه گر حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت نمايد.

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text