وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه

وظایف بیمه گذار در بیمه نامه های درمان گروهی :

بیمه شدگانی که به صورت متفرقه به مراکز درمانی مراجعه می نمایند میتوانند مدارک پزشکی خود را حداکثر  تا 4 ماه بعد از تاریخ درج شده در مدارک پزشکی، به واحد مدیریت منابع انسانی محل خدمت خود تحویل دهند تا بیمه گذار طبق مفاد قرارداد و طبق فرم های ارسال مدارک درمانی به این شرکت ارسال نماید. پس از تایید مدارک و انجام مراحل اداری، هزینه های درمانی پرداخت میگردد.

یادآوری میگردد خسارت بر اساس مراکز هم طراز محاسبه و مازاد تعرفه ها مشمول کسور میگردد.

وظایف بیمه گذار در بیمه نامه های عمروحادثه گروهی و انفرادی:

بلافاصله پس از وقوع خسارت ( ظرف مدت 5 روز در صورت وقوع حادثه  و 15 روز در صورت وقوع فوت عادی) مراتب را به شرکت بیمه اعلام و متعاقبا نسبت به تکمیل مدارک اقدام نماید .

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text