فرآیند و گردش کار پرداخت خسارت

    اعلام کتبی خسارت از طرف بيمه گذار در فرم مربوطه
    ثبت و تشکيل پرونده خسارت توسط بيمه گر
    جمع آوری مدارک اوليه جهت تشکيل پرونده و بررسی آن
    تعيين و اعزام کارشناس به محل خسارت در صورتيکه خسارت جزو تعهدات بيمه گر باشد .
    رسيدگی و ارزيابی خسارت پس از کارشناسی و تکميل مدارک و تعیین حدود تعهدات بیمه گر
    محاسبه خسارت
    صدور حواله خسارت

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text