فرآیند و گردش کار پرداخت خسارت

    اعلام کتبی خسارت از طرف بيمه گذار در فرم مربوطه
    ثبت و تشکيل پرونده خسارت توسط بيمه گر
    جمع آوری مدارک اوليه جهت تشکيل پرونده و بررسی آن
    تعيين و اعزام کارشناس به محل خسارت در صورتيکه خسارت جزو تعهدات بيمه گر باشد .
    رسيدگی و ارزيابی خسارت پس از کارشناسی و تکميل مدارک و تعیین حدود تعهدات بیمه گر
    محاسبه خسارت
    صدور حواله خسارت

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره 123
کدپستی: 1513813119
تلفن : 8943
نمابر: 88700204


واحد بازرسی و نظارت:
ایمیل: complaint[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

iconbox-facebook icon-rss icon-linkedIn icon-linkedIn Instagram

text