طبقه بندی بیمه

بيمه اموال Property insurance

در بعضي متون به آنها بيمه زيان يا بيمه‌هاي جبران خسارت (indemnity insurances) نيز مي‌گويند. در اين بيمه موضوع  تعهد بيمه‌گر، جبران خسارت وارده به شيء مورد بيمه اعم از بي روح مثل اموال و يا ذي‌روح مثل حيوانات و يا محصولات كشاورزي مي‌باشد. مهم‌ترين ويژگي اين بيمه سرشت غرامتي آن مي‌باشد كه بيمه نبايد منشاء پيدايش سود براي بيمه‌گذار گردد و بيمه‌گر فقط متعهد جبران خسارت وارده و پرداخت زيان مالي ناشي از حادثه به بيمه‌گذار مي‌باشد. بيمه‌گذار زيان ديده نمي‌تواند خسارتي بيش از حد واقعي دريافت نموده و به لحاظ مالي وضعيتي بهتر از زمان قبل از بروز حادثه را كسب نمايد. از مهم‌ترين رشته‌هاي بيمه اموال بايد از بيمه‌آتش سوزي،‌ اتومبيل، باربري و محصولات كشاورزي نام برد.

بيمه اشخاص يا زندگي Life insurance

در اين بیمه تعهد بيمه‌گر در ارتباط با فوت ويا حيات و يا صدمه بدني بيمه شده مي‌باشد. در بيمه‌هاي اشخاص تعيين سرمايه بيمه به عهده بيمه‌گذار است و بر خلاف بيمه اموال، بيمه‌گر نمي‌تواند غرامت وارده به بيمه شده را برآورد نمايد. بلكه در صورت تحقق ريسك مورد تعهد و احراز آن، بيمه‌گر فقط اداي تعهد نموده و مبلغ مورد تعهد را پرداخت مي‌كند. بيمه اشخاص در برگيرنده سه ويژگي مي‌باشد:

* مبلغ بيمه شده خصلت مقطوع دارد و قابل ارزيابي نيست.

* انجام تعهد بيمه‌گر يا پرداخت مبلغ بيمه شده، جنبه جبران خسارت و رفع ضرر زيان مالي ندارد.

* بيمه‌گر با اداي تعهد خود نمي‌تواند جانشين بيمه‌گذار براي وصول غرامت از مقصر حادثه گردد.

بيمه مسئوليت Liability Insurance

در اين بيمه مسئوليت مدني بيمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث بيمه مي‌شود. به عبارت ديگر زيان هايي كه در نتيجه قصور و سهل‌انگاري افراد در قبال اشخاص ثالث پديد آيد، تحت پوشش قرار مي‌گيرد. ماده 328 قانون مدني ايران اشعار مي‌دارد «هر كس مال غير را تلف مي‌كند، ضامن آن است و بايد مثل و يا قيمت آن را بدهد و هر كس موجب زيان و يا خسارت به جان و يا مال اشخاص ديگر شود، مسئول جبران آن مي‌باشد». بر اين اساس، بيمه مسئوليت براي پاسخگويي به پيآمدهاي اين ماده قانوني بوجود آمده است. اضافه مي‌گردد آنچه تحت پوشش بيمه مسئوليت، بيمه مي‌گردد فقط مسئوليت مدني افراد بوده و مسئوليت جزايي يا كيفري افراد نمي‌تواند تحت پوشش قرار گيرد. از بيمه‌هاي رايج در اين رشته مي‌توان از بيمه‌هاي مسئوليت كارفرما در قبل كاركنان و يا اشخاص ثالث و يا بيمه مسئوليت هتلداران و پزشكان و ... نام برد.

بيمه اعتبار تضمين Credit insurance and Guarantee

اين بيمه جزو بيمه‌هاي اموال مي‌باشد كه شباهت‌هايي نيز به بيمه مسئوليت دارد. در اين بيمه‌ها ذينفع شخصي غير از بيمه‌گذار است و شامل:

الف – بيمه اعتبار

 دراين بيمه قرارداد بين بيمه‌گر و بيمه‌گذاري است كه از كسي يا كساني طلب دارد و نگران است طلب او رأس موعد مقرر وصول نشود. ريسك تحت پوشش در اين بيمه خطر عدم وصول طلب بيمه‌گذار مي‌باشد.

ب- بيمه تضمين

موضوع اين بيمه ميزان معيني وجه نقد مي‌باشد كه بيمه‌گر متعهد مي‌گردد و در صورتي كه بيمه‌گذار تحت شرايط قرارداد قادر به پرداخت دين خود نباشد آن را پرداخت نمايد.

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text