كاستني يا فرانشيز Franchise:

به مبلغي از خسارت گفته مي‌شود كه بر طبق شرط بيمه‌نامه به عهده بيمه‌گذار بوده و بيمه‌گر نسبت به  آن تعهدي ندارد. به عبارت ديگر فرانشير، مشاركت بيمه‌گذار با بيمه‌گر در جبران خسارت وارده مي‌باشد.
علت تعيين فرانشيز در بيمه‌نامه عبارت است از:
با توجه به اين كه هزينه رسيدگي و تصفيه خسارت جزئي ممكن است از مبلغ خسارت بيشتر باشد، لذا بيمه‌گران براي تقليل هزينه‌هاي خود با وضع فرانشيز و اختصاص مبلغي به عنوان سهم بيمه‌گذار از مراجعات بيهوده ( براي دريافت خسارت هاي جزئي) وي جلوگيري مي‌كنند.
* تشويق بيمه‌گذار به مراقبت و نگهداري بيشتر از مورد بيمه
* تعديل حق بيمه: هر قدر سهم بيمه‌گذار از جبران خسارت بيشتر باشد به همان نسبت حق بیمه کاهش می‌یابد و این امر کمک می‌کند تا بیمه‌گذارانی که توان مالی  بالاتری نسبت به ساير اقشار دارند، سهم بيشتري از خسارت را خود به عهده گرفته و در نتيجه حق بيمه كمتري پرداخت نمايند.
* فرانشيز، عامل كنترل بيمه‌گر در مورد ريسك‌هاي پيشنهادي مي‌باشد. بدين نحو كه بيمه‌گر با اعمال فرانشيز در بعضي از رشته‌هاي بيمه، موجب عدم مراجعه ريسك‌هاي بد و زيانبار و در نتيجه كنترل ريسك هاي پذيرفته شده مي‌شود.
* فرانشيز و ميزان كمّي آن اهرمي مناسب در دست بيمه‌گر براي حفظ تجانس ريسك هاي پذيرفته شده مي‌باشد.
* فرانشيز گاهي به صورت مبلغ ثابت ويا درصدي از خسارت يا مبلغ بيمه شده‌يا ارزش واحد معيني از مورد بيمه مي‌باشد. در بيمه حمل و نقل كالا فرانشيز درصدي از قيمت هر بسته يا صندوق كالا مي‌باشد. در ساير رشته‌هاي بيمه، به صورت درصدي از خسارت و يا رقمي ثابت و يا تركيب از هر دو را شامل مي‌شود. در بيمه خودرو فرانشيز تركيبي از يك رقم ثابت و درصدي از خسارت مي‌باشد.

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text