ارکان قرارداد بیمه

 به موجب ماده 3 قانون بيمه در يك قرادداد بيمه موارد زير بايد به طور صريح قيد شود:

تاريخ انعقاد قرارداد بيمه: تاريخي است كه قرارداد بيمه ثبت در دفتر صدور بيمه گر مي شود و نبايد بعد از  تاريخ شروع بيمه باشد ولي مي تواند مقدم و يا همزمان با شروع بيمه باشد.

بيمه‌گر (Insurer or under writer): شخصیتی حقوقی که درقبال دریافت حق بیمه متعهد جبران خسارت بیمه گذار است.

بيمه‌گذار (Policy holder): شخصیتی حقیقی ویا حقوقی که وظیفه اصلی وی پرداخت حق بیمه می باشد

موضوع بيمه (subject matter): ممکن است هر یک از عناوین زیر باشد, مشروط بر اینکه بیمه گذار درخصوص بقای آن ذینفع باشد.

الف –مالی معین

ب – منفعت یا هر حق مالی

ج – هر نوع مسئولیت حقوقی

    حادثه ياخطري كه عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده است (Risk)

    ابتدا و انتهاي بيمه (مدت بيمه ( Duration of Risk)

در بيمه بطور رايج مدت قرارداد يكسال و تاريخ شروع آن ساعت 12 روزي است كه بعنوان تاريخ شروع در بيمه‌نامه قيد شده مي‌باشد. اگر قبل از ساعت توافق شده حادثه اتفاق بيافتد؛ بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت ندارد. البته طرفين مي‌توانند در مورد ساعت و تاريخ شروع به گونه ديگري توافق كنند.

حق بيمه يا بهاي تامين بيمه‌گر (Premium):

وجهی است که بیمه گذار بابت خرید بیمه به بیمه‌گر می پردازد.به محض صدور بيمه‌نامه، بيمه‌گذار متعهد پرداخت كل حق‌بيمه مي‌باشد، مگر آنكه توافق ديگري در مورد پرداخت حق بيمه صورت گرفته باشد. اعتبار بيمه‌نامه و شروع تعهدات بيمه‌گر بعد از پرداخت اولين قسط حق بيمه آغاز مي‌گردد. بيمه گذار متعهد پرداخت باقيمانده حق بيمه خواهد بود. بيمه‌گر مي‌تواند با تاريخ ديگري براي شروع بيمه موافقت نمايد كه اين تاريخ موخر (بعد) بر تاريخ انعقاد بيمه خواهد بود.

ميزان تعهد بيمه‌گر در صورت وقوع حادثه(Sum insured):

موضوع ميزان تعهد بيمه‌گر يكي از تنگناهاي بسيار با اهميت و حساس در روابط بيمه‌گر و بيمه‌گذار مي‌باشد كه ضرورت دارد تا در مورد آن بحث بيشتري صورت گيرد.طبق ماده 10 قانون بيمه: در صورتي كه مالي به كمتر از قميت واقعي بيمه شده باشد، بيمه‌گر به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text